Skjemakatalog - ephorte-integrerte skjematjenester

Fra Arkiwiki

Her finner du en oversikt over aktuelle ePhorte-integrerte skjema som et tatt i bruk. Skjema kategoriseres som studentskjema og administrative skjema. Lenkegeneratoren kan brukes til begge typer skjema.


Lenkegeneratoren og universalskjema

Med lenkegeneratoren kan ephorte-brukere lage lenker som peker til et enkelt skjema (med valgt målform/språk). De som åpner denne lenken, fyller ut og sender inn skjemaet. Det importeres automatisk til saken en valgte i lenkegeneratoren.

Lenkegeneratoren kan brukes til å lage lenker til flere typer skjema:

  • aksept- og opplysningskjema (i ansettelsessaker)
  • innsending av dokumentasjon til en sak med tilgangskode ST
  • innsending av dokumentasjon til en sak med tilgangskode P
  • innsending av dokumentasjon til en sak med tilgangskode PX
  • universalskjema hvor en i lenkegeneratoren saken det utfylte skjemaet skal arkiveres i, tittelen på journalposten som skal opprettes (som også blir tittelen på skjemaet) og en eventuell tilgangskode (S, ST, SX, P, PT, PX, V, VS).

I innsendingsskjemaene kan man (bare) laste opp dokumentasjon. Innsendte skjema arkiveres som en journalpost med tittelen «Dokumentasjon». Universalskjemaet har i tillegg et fritekstfelt.

Les mer om universalskjemaet her og om tilgangskoder og skjerming i ephorte her.

Tips: Digiforms-skjema som kjører får et unikt sesjonsnummer (sikkerhetsfunksjon). Dersom du ønsker å bokmerke/legge til favoritt et skjema for senere bruk, kan du opprette favoritt, kopiere opprinnelig skjemalenke fra denne siden, og deretter endre favoritt ved å lime inn skjemalenke uten sesjonsnummer.


Studentskjema

Klage over karakterfastsetting

Studentside om begrunnelse for og klage over karakterfastsetting

Reservasjon av studieplass

Studentside om reservasjon av studieplass

Si fra om kritikkverdige forhold i studentmiljøet

Studentside om Si fra

Søknad om ekstra eksamen

Også kalt «dispensasjon fra tregangersregelen» og «4. gangs eksamen»

Studentside om semesterregistrering

Søknad om godkjenning av utdanning

Studentside om godkjenning av utdanning

Søknad/melding om gyldig fravær

Studentside «syk på eksamen»

Søknad/melding om permisjon

For melding av (ubegrunnet) permisjon, søknad om begrunnet permisjon (også av faglige hensyn) (jf. forskrift om opptak mv. ved UiB § 4-7).

Studentside om permisjon

Søknad om tilrettelegging

Felles skjema for tilrettelegging av eksamen, undervisning og studiemiljø. Brukes både til å søke om tilrettelegging og til å ettersende dokumentasjon.

Studentside om tilrettelegging

Søknad om vurderingsmelding etter frist

Studentside om semesterregistrering

Innsending av politiattest

Studentside om politiattest

Opplasting av sensitiv dokumentasjon til søknad om opptak


Administrative skjema

Aksept- og opplysningsskjema

Se #Lenkegeneratoren og universalskjema.

Innsynsskjema

Offentlig journal

Melding av HMS-avvik

Se siden Hva er HMS-avvik.

Skjema for lærerpraksis

Skjemaet brukes til å sende inn sende inn sluttvurdering, melding om mulig ikke bestått praksis og andre henvendelser angående studenter i praksis.

Praksisinformasjon for praksisskolene i lektorutdanningen

Søknad om forlengelse av ansettelsesperiode

Varsling av kritikkverdige forhold

Se Retningslinjer for varsling ved Universitetet i Bergen i regelsamlingen.

Tvilsmelding i skikkethetsvurdering

Se denne nettsiden.

Søknad om tilgang til eller sletting av roller og enkelttjenester i Altinn

Skjemaet brukes av ledere (avdelings-/fakultetsnivå) for å søke om tilganger i UiBs Altinn på vegne av medarbeidere.

Søknad om å opprette eller slette tilgang i ePhorte

Skjemaet brukes av ledere for å søke om tilganger, eller avslutte tilganger i ephorte/Elements på vegne av medarbeidere.

Søknad om godkjenning som sensor ved Det juridiske fakultet

Skjemaet brukes til å sende inn søknad som sensor ved Det juridiske fakultet.

Engangspassord til FS

Skjemaet brukes for å få nytt engangspassord til FS.