Serviceerklæring - Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning

Fra Arkiwiki

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning er underlagt seksjonen HR Fellestjenester i HR-avdelingen. Faggruppen forvalter arkivtjenesten på vegne av Universitetsdirektøren. Direktøren har det overordnede ansvaret, blant annet overfor Riksarkivet som tilsynsmyndighet. Arkivtjenesten forvaltes på bakgrunn av relevant lovverk samtidig som vi bistår UiB med å nå sine strategiske mål.   Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning har plikt til å informere og veilede om de regelverk og systemer vi forvalter, og gjøre disse tilgjengelige for deg.

Vår serviceerklæring

Serviceerklæringen beskriver innholdet i og kvaliteten på de tjenester Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning tilbyr.

Du har rett til

 • å få svar på arkivfaglige spørsmål
 • å få opplæring og veiledning i bruk av ePhorte
 • hjelp til å få tilgang til historisk arkivmateriale

Her kan du finne informasjon

Offentlig journal

[offentlig journal] inneholder opplysninger om journalførte dokumenter siste år. Ut fra denne kan du be om innsyn i opplysninger.

Våre nettsider - Arkiwiki

Vi er alltid tilgjengelig på vårt eget nettsted Arkiwiki. Her kan du finne:  

 • eksterne og interne retningslinjer og rutiner som vi forvalter
 • brukerveiledninger til ePhorte
 • oversikt over kurs vi tilbyr med påmeldingsskjema
 • skjema for oppretting av brukerkontoer i ePhorte
 • informasjon om endring og avslutning av brukerkontoer, inkludert roller og autorisasjoner i ePhorte

På Arkiwiki kan du abonnere på nyheter fra seksjonen

Når du kontakter oss

Når du ringer

Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning har en felles brukerstøttetelefon 83939. Brukerstøttetelefonen vil være betjent mellom 08.15 og 15.30 vintertid og mellom 08.15 og 14.45 sommertid. Senteret vil være stengt i forbindelse med lunsj og møter hver dag mellom 11.45 og 12.30, torsdager mellom 11.45 og 13.30 

 • Telefoner skal besvares raskt. Dersom ingen hos oss er tilgjengelige vil vi alltid ringe deg opp igjen så snart vi er ledige.
 • Hvis vi ikke kan hjelpe deg umiddelbart, vil vi komme tilbake til deg med ytterligere informasjon så snart som mulig.

Når du sender e-post til oss

Faggruppe for dokumentasjons- og systemforvaltning tar imot e-post på følgende e-postadresser: Ansatte ved sentraladministrasjonen: mailto:post@uib.no Ansatte ved fakultetene kan kontakte oss gjennom sine respektive e-postmottak:   mailto:post@hf.uib.no mailto:post@jurfa.uib.no mailto:post@psyfa.uib.no mailto:post@med.uib.no mailto:post@mnfa.uib.no mailto:post@svfa.uib.no mailto:post@kmd.uib.no

 • All e-post vil bli besvart senest neste virkedag.
 • Dersom vi ikke kan gi deg et endelig svar innen fristen, vil du få et foreløpig svar med opplysninger om når du kan forvente å få endelig svar.

Når du besøker oss

Ønsker du å besøke oss for personlig veiledning, ber vi om at du kontakter oss på forhånd slik at vi kan legge til rette for dette og henvise deg til rett person hos oss.

Hjelp oss å forbedre vår service

Har du synspunkter på vår service setter vi pris på tilbakemeldinger fra deg. Vi er opptatt av hva du synes og ønsker å forbedre oss. Ta gjerne kontakt med oss enten ved å ringe eller sende e-post til arkivleder.