Behandling i Tilsettingsrådet

Fra Arkiwiki

Fra 1.5.2010 er det besluttet å ta i bruk en parallell godkjenningsrunde i forbindelse ved behandlinger i tilsettingsrådet. Nedenfor følger en steg for steg rutinebeskrivelse for medlemmene. Trenger du brukerstøtte tar du kontakt med dokumentsenteret du tilhører eller Dokumentsenter 1

 • Tilsettingsrådets sekretær sender en epost til medlemmene av tilsettingsrådet. Eposten inneholder en lenke. Klikk på lenken. Lenken går rett til innstillingen som inneholder godkjenningsoppgaven din. Er du ikke pålogget ePhorte må du logge på ePhorte i påloggingsbildet som kommer opp.
 • Sett deg inn i sakens dokumenter. Dokumenter du skal ta stilling til er innstillingen, komiteens forslag til innstilling, offentlig og utvidet søkerliste, og utlysningsteksten.


 • For å komme opp på saksnivå klikker du på sakstittelen

Til saksnivå.JPG


 • Klikk på en journalposttittel for å se dokumentene som tilhører en journalpost i saken, som f.eks utlysingsteksten

Til jp.JPG


 • Du åpner dokumenter for lesing ved klikke på dokumentikonet i pdf eller word

Lese dokument.JPG


Når du er kjent med dokumentene i saken skal du utføre selve godkjenningsoppgaven. Personal- og organisasjonsavdelingen utarbeider egne retningslinjer for hvordan samhandling med sekretær skal foregå i tilfeller der medlemmene er vesentlige merknader til saken eller innstillingen ikke kan godkjennes.

 • Klikk i venstremenyen – Godkjenningsrunde

Godkjenningsrunde.JPG


 • Klikk ny godkjenningsoppgave. Godkjenningsoppgaven vil vises til høyre

Ny godkjenningsoppgave.JPG


 • Under "oppg.tittel" ser du tilsettingsrådssaksnummeret

Oppgaven.JPG


 • Klikk utfør oppgave

Utfør oppgave.JPG


 • Endre status til G. Skriv eventuelle kommentarer i kommentarfeltet. Har du behov for avklaringer tas de før du godkjenner innstillingen. Du skal ikke velge besltningskoden "IG"

Beslutningskode.JPG


 • Klikk Lagre

Lagre godkjenning.JPG

Din godkjenning av innstillingen er nå fullført"


Brukerveiledning ePhorte

Tilgang og pålogging

Opprette en sak eller skrive et brev

Godkjenningsfunksjonalitet

Restanser - brev og notater som må følges opp

Tilgangsstyring. Hvordan gi andre lese- og skrivemuligheter

E-post

Styrebehandling

Ofte stilte spørsmål om Ephorte