Arkiwiki:Om

Fra Arkiwiki

Denne wikien er satt opp for å kunne fungere som et felles sted for å publisere brukerdokumentasjon (manualer) til administrative systemer og rutiner som benyttes ved og av dokumentsentrene ved UiB. Meningen er at alle ansatte ved UiB skal kunne tilegne seg kunnskap og få tilgang til brukerstøtte.

Selve wikien er laget i Mediawiki. Mer info her: Spesial:Versjon