Arkivplan for UiB

Fra Arkiwiki

Arkivplan for Universitetet i Bergen

I følge arkivforskriftens § 4 skal et offentlig organ til enhver tid ha et ajourført samleplan, en arkivplan. Arkivplanen for UiB har som mål å gi en oversikt over universitetets administrative arkiver og de regler og instrukser som gjelder for behandlingen av det.


Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes ved UiB.